دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه ، وادی ششم
پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 07:21 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنج شنبه مورخ 1397/11/25 با دستور جلسه «وادی ششم وتاثیر آن روی من » با استادی مسافر شاهرخ و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمد رضا رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، حکم عقل،

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، , وادی ششم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 12:18 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/11/21 با دستور جلسه «وادی ششم و تاثیر آن روی من » با استادی مسافر علی و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، حکم عقل،

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه، " OT "
شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 10:58 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنح شنبه مورخ 1397/11/18 با دستور جلسه «OT » با استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافراحمد رضا و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، OT،

دستور جلسه هفتگی ، سه شنبه ، «OT »
سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 05:53 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هفتمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/11/16 با دستور جلسه « OT » با استادی مسافر صمد و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، درمان، OT،

دستور جلسه هفتگی ، یک شنبه،« OT ››
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:50 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هفتمین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/11/14 با دستور جلسه «OT » با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه، سم زدایی یا سم نزدایی
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 06:52 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دور ششم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روزپنج شنبه مورخ 1397/11/11 با دستور جلسه «سم زدایی یا سم نزدایی   » با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر حمزه رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، سه شنبه ، سم زدایی یا سم نزدایی
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 06:41 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

ششمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/11/9 با دستور جلسه «سم زدایی یا سم نزدایی » با استادی مسافر محمد رضا و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، سم زدایی یا سم نزدایی
دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 06:04 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/11/7 با دستور جلسه «سم زدایی یا سم نزدایی  » با استادی مسافر فرشاد و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی، سه شنبه . وادی پنجم
چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت 07:37 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 با دستور جلسه «وادی پنجم و تاثیر آن روی من » با استادی مسافر مسلم و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی،سه شنبه، ازدواج
سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 06:10 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

چهارمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روزسه شنبه مورخ 1397/10/25 با دستور جلسه «ازدواج » با استادی مسافر مجید و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافرمحسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
برچسب‌ها: ازدواج، کنگره 60، تکامل،

دستور جلسه هفتگی پنج شنبه، کمک من به کنگره و کمک کنگره به من
پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 07:12 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دور ششم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنج شنبه مورخ 1397/10/20 با دستور جلسه «کمک من به کنگره و کمک کنگره به من » با استادی مسافر ایمان و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمدرضا رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، درمان، رهایی،

دستور جلسه هفتگی ،سه شنبه، کمک کنگره به من و کمک من به کنگره
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 07:19 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

سومین جلسه از دور هشتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 با دستور جلسه «کمک من به کنگره و کمک کنگره به من » با استادی مسافر بیژن و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

خلاصه گزارش چهارمین همایش راهنمایان کشور
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 12:56 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق
این جلسه، چهارمین جلسه همایش راهنمایان مرکز کشور در نمایندگی سهروردی در تاریخ 1397/10/13 با نگهبانی دیده­ بان محترم آقای رضا ترابخانی و استادی دیده­ بانان  راس ساعت  10:30برگزار شد.


......راهنمایی فقط آموزش دادن نیست، بلکه اولین کسی که آموزس می گیرد،خود کمک راهنما ها هستند. راهنما باید خودش را در رهجو ببیند....
سخنان دبیر جلسه آقا جلال
جلسه قبل جلسه سوم از دور دوم نمایندگی های شرق کشور در نمایندگی فردوسی مشهد درتاریخ97/2/13 با نگهبانی دیده بان محترم آقای ترابخانی و استادی دیده بان محترم آقای سلامی برگزار شد ابتدا آقای ترابخانی فرمودند باید بدانیم این شال چه اهمیت و جایگاهی برای ما به وجود آورده و همچنین با دقت و حساسیت خاصی در برقراری حرمت ها و قوانین کنگره کوشا باشیم ما هستیم که الگوی رفتار میباشیم ما در کنگره رفت و آمد و کار با هم  نداریم رهجو های هم را دور نزنیم و جذب نکنیم خودمان با دیگران از لحاظ تعداد رهجو  مقایسه نکنیم اگر می‌خواهیم موفق باشیم باید قوانین را رعایت کنیم بایدبه همدیگر احترام بگذاریم بعضی وقت ها با راهنمای دیگر یا مرزبان دیگر  یار و یار کشی می شود که این بسیار مضر و سم است اگر رهجوی پشت سر راهنمایی آمد و سخن گفت پشت راهنما و مرزبان  را خالی نکنید رهجو را برای خودمان تربیت نکنیم راهنماها مسیر زندگی را می‌توانند عوض کنند کار با ارزشتان را بی ارزش نکنید مهم این است که حرفی که می زنیم چه وقت و چه زمان و در چه مکانی باشد برای تازه واردین سفر اولی و آخر سفر اولی و سفر دومی باید وقت بگذاریم راهنما فقط داخل کنگره ۶۰ راهنما می باشد و به محض بیرون رفتن دیگر راهنما نیست در ادامه دیده بان محترم تشکر کردند از آقای مهندس و خانواده محترمشان که حدود ۲۱ سال در تلاش و مطالعه و تحقیق و کار با مراکز علمی هستند در هر  مرکزی سه پارامتر که شامل علم و دانش ،نیروی متخصص و منابع مالی میباشد اهمیت دارد همۀمسائل بخصوص مسئله مالی اهمیت دارد  برای ساختن شعبات. منابع آموزشی آنهایی است که توسط آقای مهندس ارائه می گردد کمک راهنما موظف است آموزشهایش مربوط به کتابها و سی دی های کنگره باشد و در کل باید  اصول و قوانین کنگره را اجرا کنیم

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، یک شنبه ، کمک من به کنگره و کمک کنگره به من
یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 05:18 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دومین جلسه از دور هشتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 با دستور جلسه «کمک من به کنگره و کمک کنگره به من » با استادی مسافر غلام و نگهبانی مسافر جمال و دبیری مسافر فرهاد رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

مصاحبه با همسفر کوچک
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 05:17 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

به نام خدا

امروز یکشنبه 2/10/97 شعبه تخت جمشید شیراز به مناسبت هفته هم‌سفر با یکی از هم‌سفران کوچک شعبه مصاحبه‌ای انجام می‌دهیم:

1-  به‌رسم کنگره خودتان را معرفی کنید

سلام دوستان مهران هستم هم‌سفر پدرم مسافر صمد

2- 

 

4-   

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic