دستور جلسه هفتگی ، یک شنبه،« OT ››
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:50 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هفتمین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/11/14 با دستور جلسه «OT » با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه، سم زدایی یا سم نزدایی
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 06:52 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دور ششم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روزپنج شنبه مورخ 1397/11/11 با دستور جلسه «سم زدایی یا سم نزدایی   » با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر حمزه رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، سه شنبه ، سم زدایی یا سم نزدایی
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 06:41 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

ششمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/11/9 با دستور جلسه «سم زدایی یا سم نزدایی » با استادی مسافر محمد رضا و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، سم زدایی یا سم نزدایی
دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 06:04 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/11/7 با دستور جلسه «سم زدایی یا سم نزدایی  » با استادی مسافر فرشاد و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، پنج شنبه ، وادی پنجم+ جشن تولد
پنجشنبه 4 بهمن 1397 ساعت 10:22 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هفتمین جلسه از دور ششم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روزپنج شنبه مورخ 1397/11/4 با دستور جلسه «وادی پنجم و تاثیر ان روی من و  جشن اولین سال رهایی مرزبان محترم مسافر داوود  » با استادی ایجنت محترم مسافر محمد  و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمد رضا رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

برداشتی از وادی پنجم
پنجشنبه 4 بهمن 1397 ساعت 10:49 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

به نام خداوند بخشنده و مهربان


برداشتی از وادی پنجم


در این وادی به من می‌گوید در دنیایی که من زندگی می‌کنم برای رسیدن به خواسته‌هایم فکر کردن به‌تنهایی کافی نیست و برای تحقق خواسته‌ها و اهدافم باید تفکراتم را کاربردی کنم و اگر می‌خواهم کاری را به اتمام برسانم باید تمام سعی و تلاشم را انجام بدهم؛ و این من هستم که باید با چنگ زدن به ریسمان الهی که بندهای این ریسمان مقدس درون وادی‌ها و نوشتارها می‌باشد با نفس اماره‌ای که هرلحظه مرا به چالش می‌کشد بجنگم.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی، سه شنبه . وادی پنجم
چهارشنبه 3 بهمن 1397 ساعت 07:37 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 با دستور جلسه «وادی پنجم و تاثیر آن روی من » با استادی مسافر مسلم و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، وادی پنجم
دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 06:05 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

چهارمین جلسه از دور هشتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یکشنبه مورخ 1397/10/30 با دستور جلسه «وادی پنجم و تاثیر آن روی من » با استادی مسافر مسعود و نگهبانی مسافر جمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه، ازدواج
پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 06:28 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

ششمین جلسه از دور ششم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روزپنج شنبه مورخ 1397/10/27 با دستور جلسه «ازدواج » با استادی مسافر ابوذر و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمد رضا رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: ازدواج، بلوغ فکری،

دستور جلسه هفتگی،سه شنبه، ازدواج
سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 06:10 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

چهارمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روزسه شنبه مورخ 1397/10/25 با دستور جلسه «ازدواج » با استادی مسافر مجید و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافرمحسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
برچسب‌ها: ازدواج، کنگره 60، تکامل،

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، ازدواج
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 06:31 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

سومین جلسه از دور هشتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یکشنبه مورخ 1397/10/23 با دستور جلسه «ازدواج » با استادی مسافر شاهرخ و نگهبانی مسافر جمال و دبیری مسافر فرهاد رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: ازدواج، تکامل،

دستور جلسه هفتگی پنج شنبه، کمک من به کنگره و کمک کنگره به من
پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 07:12 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

پنجمین جلسه از دور ششم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنج شنبه مورخ 1397/10/20 با دستور جلسه «کمک من به کنگره و کمک کنگره به من » با استادی مسافر ایمان و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمدرضا رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، درمان، رهایی،

دستور جلسه هفتگی ،سه شنبه، کمک کنگره به من و کمک من به کنگره
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 07:19 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

سومین جلسه از دور هشتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 با دستور جلسه «کمک من به کنگره و کمک کنگره به من » با استادی مسافر بیژن و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

مصاحبه با همسفر کوچک
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 05:17 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

به نام خدا

امروز یکشنبه 2/10/97 شعبه تخت جمشید شیراز به مناسبت هفته هم‌سفر با یکی از هم‌سفران کوچک شعبه مصاحبه‌ای انجام می‌دهیم:

1-  به‌رسم کنگره خودتان را معرفی کنید

سلام دوستان مهران هستم هم‌سفر پدرم مسافر صمد

2- 

 

4-   

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، یک شنبه ، کمک من به کنگره و کمک کنگره به من
یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 05:18 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دومین جلسه از دور هشتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 با دستور جلسه «کمک من به کنگره و کمک کنگره به من » با استادی مسافر غلام و نگهبانی مسافر جمال و دبیری مسافر فرهاد رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic