دستور جلسه هفتگی ، پنج شنبه ، چگونه از تعطیلات استفاده کنیم
شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 11:08 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

اولین جلسه از دوره هفتم سری کارگاه‌های آموزشی  عمومی کنگره شصت ویژه مسافرین و همسفران نمایندگی تخت جمشید روز پنج شنبه مورخ 1398/1/15 با دستور جلسه «چگونه از تعطیلات استفاده کنیم» با استادی مسافر شاهرخ و نگهبانی مسافر احمدرضا و دبیری مسافر علی، راس ساعت  17 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، تعطیلات،

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، ,وادی هفتم و تاثیر آن روی من
یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 10:59 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دوازدهمین جلسه از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/12/19 با دستور جلسه «وادی هفتم وتاثیر آن روی من» با استادی مسافر داوود و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، وادی هفتم،

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه، هفته راهنما(جشن)
شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 11:46 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

سیزدهمین جلسه از دوره ششم سری کارگاه‌های آموزشی  عمومی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنج شنبه مورخ 1397/12/16 با دستور جلسه «هفته راهنما» با استادی ایجنت محترم مسافر محمد و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمدرضا، راس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،سه شنبه، هفته راهنما
پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 11:40 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

یازدهمین جلسه از دور هفتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/12/14 با دستور جلسه «هفته راهنما» با استادی مسافر مجید و نگهبانی مسافر محسن  و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، هفته راهنما،

دستور جلسه هفتگی ، یک شنبه ، هفته راهنما
دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 07:43 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

یازدهمین جلسه از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/12/12 با دستور جلسه «هفته راهنما» با استادی مسافر حمزه و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، پنج شنبه ، درختکاری
شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 12:26 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دوازدهمین جلسه از دوره ششم سری کارگاه‌های آموزشی  عمومی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنج شنبه مورخ 1397/12/9 با دستور جلسه «درختکاری» با استادی مسافر بیژن و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمدرضا، با حضور مسئولین محترم منابع طبیعی استان فارس،  راس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی سه شنبه ، درختکاری
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 07:06 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دور هفتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/12/7 با دستور جلسه «درختکاری» با استادی مسافر ایمان و نگهبانی مسافر کریم و دبیری مسافر جمال رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، یک شنبه ، درختکاری
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 06:55 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دوره هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/12/5 با دستور جلسه «درختکاری» با استادی مسافر علی و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره60، درختکاری،

دستور جلسه هفتگی ، پنج شنبه ، وظایف راهنما و رهجو + جشن تولد
شنبه 4 اسفند 1397 ساعت 07:46 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

یازدهمین جلسه از دوره ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنج‌شنبه مورخ 1397/12/2 با دستور جلسه "وظایف راهنما و ره‌جو و جشن اولین سال رهایی مرزبان محترم مسافر مسلم با استادی  مسافر محمد و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمدرضا رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ، سه شنبه ، وظایف راهنما و رهجو
چهارشنبه 1 اسفند 1397 ساعت 09:27 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/11/30 با دستور جلسه « وظایف راهنما و رهجو » با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: درمان، راهنما و رهجو،

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، وظایف راهنما و رهجو
دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 09:18 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/11/28 با دستور جلسه «وظایف راهنما و رهجو » با استادی مسافر سعید و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه ، وادی ششم
پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 07:21 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنج شنبه مورخ 1397/11/25 با دستور جلسه «وادی ششم وتاثیر آن روی من » با استادی مسافر شاهرخ و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر احمد رضا رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، حکم عقل،

دستور جلسه هفتگی ، سه شنبه ، وادی ششم
پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 07:16 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 با دستور جلسه « وادی ششم و تاثیر آن روی من » با استادی مسافر نعمت و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: درمان، وادی ششم،

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه، , وادی ششم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 12:18 ب.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دور هشتم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یک شنبه مورخ 1397/11/21 با دستور جلسه «وادی ششم و تاثیر آن روی من » با استادی مسافر علی و نگهبانی مسافرجمال و دبیری مسافر محسن رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، حکم عقل،

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه، " OT "
شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 10:58 ق.ظ | نوشته شده به دست ایمان امینی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز پنح شنبه مورخ 1397/11/18 با دستور جلسه «OT » با استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافراحمد رضا و دبیری مسافر کریم رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
برچسب‌ها: کنگره 60، OT، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic