کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ نقش سی دی ها در آموزش
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 10:02 ق.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره شصت وچهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60؛ با دستور جلسه نقش سی دی ها در آموزش در روز چهارشنبه 97/9/7 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،سه شنبه ، وادی سوم و تاثیر آن روی من
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 09:53 ق.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

به نام خدا

 جلسه یازدهم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره ۶۰ ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه  وادی سوم و تاثیر آن روی منبا استادی  مسافر داوود و نگهبانی مسافر صمد و دبیری مسافر جمال روز سه‌شنبه مورخ 1397/9/6رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه ، وادی سوم و تاثیر آن روی من
سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت 02:24 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یکشنبه مورخ 1397/9/4 با دستور جلسه «وادی سوم و تاثیر آن روی من»  با استادی مسافر ایمان و نگهبانی مسافر نعمت و دبیری مسافر فرهاد رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه ، وادی سوم و تاثیر آن روی من
شنبه 3 آذر 1397 ساعت 10:38 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
 بنام خدا

دوازدهمین جلسه از دور پنجم  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من با استادی‌  مسافر بیژن و نگهبانی مسافر ایمان و دبیری  مسافر علی روز پنجشنبه مورخ 1397/9/1 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: وادی سوم،

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی سوم
جمعه 2 آذر 1397 ساعت 10:15 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

دومین جلسه از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من، در روز چهارشنبه 97/8/30 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،سه شنبه ،گلریزان، لژیون مالی (جشن)
پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت 12:00 ق.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

به نام خدا

 جلسه دهم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره ۶۰ ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه  گلریزان، لژیون مالی (جشن)با استادی ایجنت محترم شعبه  مسافر محمد و نگهبانی مسافر مسلم و دبیری مسافر حمزه روز سه‌شنبه مورخ 1397/8/29رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه ،گلریزان، لژیون مالی
یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 11:24 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یکشنبه مورخ 1397/8/27 با دستور جلسه «گلریزان، لژیون مالی»  با استادی مسافر فرشاد و نگهبانی مسافر نعمت و دبیری مسافر صمد رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: گلریزان، لژیون مالی،

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه ،گلریزان، لژیون مالی
یکشنبه 27 آبان 1397 ساعت 11:14 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
 بنام خدا

یازدهمین جلسه از دور پنجم  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه گلریزان، لژیون مالی با استادی‌  مسافر محسن و نگهبانی مسافر ایمان و دبیری  مسافر علی روز پنجشنبه مورخ 1397/8/24 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: گلریزان، لژیون مالی،

پیام جشن گلریزان.
پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 12:29 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

پیام هفته جشن گلریزان،(لژیون مالی)

برچسب‌ها: جشن گلریزان،

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ گلریزون (لژیون مالی)
پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 12:00 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

جلسۀ اول از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه گلریزان، لژیون مالی، در روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،سه شنبه ،DST و تجربه من از سایر روشهای ترک اعتیاد
پنجشنبه 24 آبان 1397 ساعت 11:30 ق.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

به نام خدا

 جلسه نهم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره ۶۰ ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه  DST و تجربه من از سایر روشهای ترک اعتیاد با استادی  مسافر سعید و نگهبانی مسافر صمد و دبیری مسافر جمال روز سه‌شنبه مورخ 1397/8/22رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،یک شنبه ،DST و تجربه من از سایر روشهای ترک اعتیاد
دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت 11:50 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دور هفتم  سری کارگاه‌های آموزشی کنگره شصت ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید روز یکشنبه مورخ 1397/8/20 با دستور جلسه «DST و تجربه من از سایر روشهای ترک اعتیاد»  با استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر نعمت و دبیری مسافر علی رأس ساعت  17 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ،پنج شنبه ،DST و تجربه من از سایر روشهای ترک اعتیاد
یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت 01:52 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
 بنام خدا

دهمین جلسه از دور پنجم  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰ نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه  DST و تجربه من از سایر روشهای ترک اعتیاد با استادی‌  مسافر شاهرخ و نگهبانی مسافر ایمان و دبیری  مسافر علی روز پنجشنبه مورخ 1397/8/17 رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

برداشتی از سی دی لنگر کشتی را بکشید
شنبه 19 آبان 1397 ساعت 11:39 ق.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

 

(برداشتی از سی دی لنگر کشتی را بکشید)

انسان موجود ساده‌لوحی است با تمام خصوصیات و ویژگی‌های انسان می‌توان با چند کلمه حرف در او نفرت یا صلح ایجاد کرد.ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی،سه شنبه ،رابطه یادگیری و معرکه‌گیری
پنجشنبه 17 آبان 1397 ساعت 09:32 ق.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

به نام خدا

 جلسه هشتم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره ۶۰ ویژه مسافرین نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه  رابطه یادگیری و معرکه‌گیری با استادی  مسافر محمدرضا و نگهبانی مسافر صمد و دبیری مسافر محسن روز سه‌شنبه مورخ 1397/8/15رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic