دستور جلسه هفتگی وادی سوم و تأثیر آن روی من
دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 08:21 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا
چهارمین جلسه از دور چهارم سری کارگاه‌های کنگره ۶۰ ویژه مسافرین شیراز در نمایندگی تخت جمشید با دستور جلسه "وادی سوم و تأثیر آن روی من"با استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر سجاد و دبیری مسافر مجتبی روز یکشنبه مورخ ٩۶/٨/٢٨ رأس ساعت ۱٧ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: وادی سوم،

خاطره زیبا از کرمانشاه ،در سفر اول
دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 08:20 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )

بنام خدا


رهجو و راهنما

 

چند روزی بود حالم خوب نبود احساس بدی داشتم و هر كاری كه می‌کردم حال دلم خوب نمی‌شد.

دلیلش رو شاید زلزله منطقه غرب كشور فرض كنم ولی اینكه اولین باری نبود كه كشور دچار معضل زلزله می‌شود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: راهنما، سفر، درمان،

برداشت ازسی دی قیاس استادامین
جمعه 26 آبان 1396 ساعت 07:07 ق.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خداوند یکتا

برداشت ازسی دی قیاس استادامین

عقل حکم فرمانروا را در شهر وجودی انسان ایفا می کند و همیشه درحال قیاس و مقایسه کردن است.
وقتی که تلاش و زحمات خودمان را با تلاش و زحمات شخص دیگری مقایسه می کنیم، 
اگر تلاش ما بیشتر از آنها بود,ولی اگر آنها موفق تر بودند آن موقع دچار قیاس می شویم.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: قیاس، علم، آگاهی،

دستور جلسه هفتگی وادی سوم
پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 11:34 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

پنجمین جلسه از دور دوم  سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره۶۰،ویژه مسافران و همسفران شیراز در نمایندگی "تخت جمشید" با دستور جلسه "وادی سومبا استادی مسافرسعید و نگهبانی مسافر داود و دبیری مسافر غلام  روز پنج شنبه مورخ ٩۶/٨/٢۵ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: وادی سوم،

دستور جلسه هفتگی تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان DST و بهنرین راه
چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 06:42 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا
چهارمین جلسه از دور چهارم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰،ویژه مسافران شیراز
در نمایندگی " تخت جمشید " با دستور جلسه " تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان DST و بهنرین راهبا استادی مسافر مجید و نگهبانی مسافر محمدعلی و دبیری مسافر مسلم روز سه‌شنبه مورخ ٩۶/٨/۱۶ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب
برچسب‌ها: روش DST،

دستور جلسه هفتگی تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان DST و بهنرین راه
دوشنبه 22 آبان 1396 ساعت 09:33 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

سومین جلسه از دور چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره۶۰،ویژه مسافران شیراز در نمایندگی " تخت جمشید " با دستور جلسه "تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان DST و بهنرین راه" ،با استادی مسافر حسین و نگهبانی مسافر سجاد و دبیری مسافر مجتبی روز یک شنبه مورخ ٩۶/٨/٢۱ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
برچسب‌ها: dst، بهترین راه،

به نام خدا


چهارمین جلسه از دور دوم  سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره۶۰،ویژه مسافران و همسفران شیراز در نمایندگی "تخت جمشید" با دستور جلسه "تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان DST و بهنرین راهبا استادی مسافر بیژن و نگهبانی مسافر داود و دبیری مسافر غلام  روز پنج شنبه مورخ ٩۶/٨/۱٨ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی گلریزان
پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 06:18 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

چهارمین جلسه از دور چهارم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره۶۰،ویژه مسافران شیراز
در نمایندگی " تخت جمشید " با دستور جلسه " گلریزانبا استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر محمدعلی و دبیری مسافر مسلم روز سه‌شنبه مورخ ٩۶/٨/۱۶ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب
دستور جلسه هفتگی گلریزان
دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 09:02 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

دومین  جلسه از دور چهارم  سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره۶۰،ویژه مسافران شیراز در نمایندگی "تخت جمشید" با دستور جلسه "'گلریزان" با استادی مسافر مسعود و نگهبانی مسافر سجاد و دبیری مسافر مجتبی  روز یک شنبه مورخ ٩۶/٨/۱۴ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی گلریزان
جمعه 12 آبان 1396 ساعت 09:12 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا


سومین  جلسه از دور دوم  سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره۶۰،ویژه مسافران و همسفران شیراز در نمایندگی "تخت جمشید" با دستور جلسه "گلریزان" با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافر داود و دبیری مسافر غلام  روز پنج شنبه مورخ ٩۶/٨/۱۱ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

برگزاری جلسه ویلیام وایت
پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 11:07 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا


جلسه لژیون ویلیام ال وایت،درمان وابستگی به دخانیات
نمایندگی تخت جمشید

دل نوشته وادی دوم
پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 09:09 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

در تمام ادیان الهی گفته شده که انسان اشرف مخلوقات است. چون از دو قوه ؛ عقل و اختیار مصلح شده .

 عقل یک فرمانروای  عادل و یک پردازش کننده بهوش ; و تفویض این دو قوه به انسان باعث شده که نسبت به کل موجودات مستثنی باشد.

ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی وادی دوم
چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 08:41 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

سومین جلسه از دور چهارم سری کارگاه های آموزشی کنگره۶۰،ویژه مسافران شیراز در نمایندگی " تخت جمشید " با دستور جلسه "وادی دوم وتاثیر آن بر روی من" ،با استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر محمدعلی و دبیری مسافر مسلم روز سه شنبه مورخ ٩۶/٨/٩راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.
ادامه مطلب
برچسب‌ها: وادی دوم،

دستور جلسه هفتگی وادی دوم وتاثیرآن بر روی من
جمعه 5 آبان 1396 ساعت 03:15 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

دومین  جلسه از دور دوم  سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره۶۰،ویژه مسافران و همسفران شیراز در نمایندگی "تخت جمشید" با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیر آن روی من" 
با استادی مسافر مسعود و نگهبانی مسافر غلام و دبیری مسافر حسین  روز پنج شنبه مورخ ٩۶/٨/۴ راس ساعت ۱٧ آغاز بکار نمود.


ادامه مطلب

دستور جلسه هفتگی ازدواج
دوشنبه 1 آبان 1396 ساعت 03:36 ب.ظ | نوشته شده به دست داود غفوری | ( نظرات )
به نام خدا

چهاردهمین جلسه از دور سوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافرین شیراز شعبه " تخت جمشید"  با دستور جلسه " ازدواج " با استادی مسافر محسن و نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر محمد روز یکشنبه در مورخ٩۶/٧/٣۰راس ساعت ۱٧آغاز به کار کرد .

ادامه مطلب

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic